Landskap

Laxögern Täfteå
Laxögern Täfteå
Våtmark
Våtmark
En dag vid utloppet av Nydalasjön
En dag vid utloppet av Nydalasjön
Små öppna vatten i älven
Små öppna vatten i älven
Nydalasjön nerfrusen
Nydalasjön nerfrusen
Nerfrusen våtmark
Nerfrusen våtmark
Vy över Umeälven
Vy över Umeälven