Något från Strömpilsplatsen

Sett från Rådhusesplanaden

Arkitekthögskolan i Umeå

En bild från området kring Nydalabadet

Arkitekturspegling på Väven

Interiörbild fråmn Östra stationen

Del av Öbacka strand

"Puman" ett konstverk på Renmarkstorget

Umeå City sett från Tegsbron

Del av s k "Väven"

Vår äldsta bro över älven

Gammalt och nytt i spegling. Väven med Stora hotellet

Vackert intill Tegsbron där Umeå Energi huserar

Gamla brandstationen där Café Stationen huserade förut

En lasarettsbyggnad

Rådhuset